Tag Archive: SSIS

Dec 24

Import pliku CSV do SQL Server

Podczas analizy olbrzymiej ilości danych zdarza się, że edytory tekstu i regexp nie dają, wtedy, jedną z metod jest bulk insert danych z pliku do tabeli. Metoda bardzo wydajna, pozwalająca po imporcie swobodnie korzystać z dobrodziejstw SQL Server. BULK INSERT TempTable FROM ‘C:\Data\data.csv’ WITH( FIRSTROW =2, LASTROW =10, FIELDTERMINATOR =’,’,–CSV field delimiter ROWTERMINATOR =’\n’,–Use to …

Continue reading »

Jul 08

Debuggowanie SSIS Script Component

Debugging is not possible untill 2012, but there are some ‘workarounds’ http://microsoft-ssis.blogspot.com/2011/04/breakpoint-does-not-work-within-ssis.html Dobrym rozwiązaniem jest debuggowanie z wykorzystaniem Trace loga // C# Code public override void Input0_ProcessInputRow(Input0Buffer Row) {     System.Diagnostics.Trace.WriteLine(“SomeMessage: ” + Row.YourColumn); } Programik do podglądania logów DebugView v4.81 http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647.aspx