Monthly Archive: December 2014

Dec 24

Import pliku CSV do SQL Server

Podczas analizy olbrzymiej ilości danych zdarza się, że edytory tekstu i regexp nie dają, wtedy, jedną z metod jest bulk insert danych z pliku do tabeli. Metoda bardzo wydajna, pozwalająca po imporcie swobodnie korzystać z dobrodziejstw SQL Server. BULK INSERT TempTable FROM ‘C:\Data\data.csv’ WITH( FIRSTROW =2, LASTROW =10, FIELDTERMINATOR =’,’,–CSV field delimiter ROWTERMINATOR =’\n’,–Use to …

Continue reading »