Monthly Archive: January 2015

Jan 08

Aktualizowanie rekordów w pętli while – TSQL

Poniżej przykład aktualizowania dużej liczby rekordów z wykorzystaniem pętli WHILE w TSQL Dlaczego tak? Dlatego, że chcemy podzielić rekordy na paczki i aktualizować paczka po paczce. W przypadku błędu wycofana zostanie jedna paczka a nie całość. Przykład na podstawie bazy AdventureWorks2008R2 SELECT COUNT(*) FROM Production.Product WHERE FinishedGoodsFlag = 1 Wynik zapytania 295 rekordów DECLARE @isFinished …

Continue reading »