Monthly Archive: August 2014

Aug 21

Transakcje i poziomy izolacji

Transakcja Transakcja jest zbiorem operacji na bazie danych, które wykonują się zgodnie z zasadą “wszystko albo nic”. Transakcyjność gwarantuje spójność danych w przypadku wystąpienia błędu w trakcie wykonania zapytania na bazie danych.  Jest ona jedną z zasad ACID Zasada ACID Atomicity – atomowość, Consistency – spójność, Isolation – izolacja, Durability – trwałość. atomowość transakcji oznacza, …

Continue reading »