«

Jan 08

Aktualizowanie rekordów w pętli while – TSQL

Poniżej przykład aktualizowania dużej liczby rekordów z wykorzystaniem pętli WHILE w TSQL

Dlaczego tak? Dlatego, że chcemy podzielić rekordy na paczki i aktualizować paczka po paczce. W przypadku błędu wycofana zostanie jedna paczka a nie całość.

Przykład na podstawie bazy AdventureWorks2008R2

SELECT COUNT(*) FROM Production.Product WHERE FinishedGoodsFlag = 1

Wynik zapytania 295 rekordów

DECLARE @isFinished BIT
DECLARE @packageSize INT
SET @isFinished = 0
SET @packageSize = 50

WHILE @isFinished = 0 
  BEGIN
    UPDATE TOP ( @packageSize ) Production.Product
      SET   FinishedGoodsFlag = 0
    WHERE FinishedGoodsFlag = 1
    
    IF ( @@ROWCOUNT < @packageSize ) 
    BEGIN
      SET @isFinished = 1
    END
  END

Wynik zapytania:

(50 row(s) affected)

(50 row(s) affected)

(50 row(s) affected)

(50 row(s) affected)

(50 row(s) affected)

(45 row(s) affected)

Należy zwrócić szczególną uwagę na warunek wyjścia z pętli WHILE w połączeniu z warunkiem WHERE w wyrażeniu UPDATE. Jeśli nie dodamy klauzuli WHERE z odpowiednim warunkiem, możemy uruchomić pętlę, która nigdy się nie skończy . W powyższym przykłądzie aktualizowalibyśmy pierwsze 50 rekordów z tabeli Production.Product

1 ping

 1. MKsOrb.Com

  MKsOrb.Com

  [...]although web-sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they may be really really worth a go by way of, so have a look[...]

Comments have been disabled.